Политика за защита на личните данни

За нас вашето доверие е много важно и защитата на сигурността на данните е наш ангажимент. В Clinic разбираме значението на поверителността за клиентите и се стремим да изясним по какъв начин събираме, използваме и съхраняваме вашата лична информация.

Информация за Clinic Варна
„Clinic“ или “Естир” ООД (Clinic и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 103941700, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к “Чайка”, бл. 32, ап. 65 | Тел: 0886602525 | e-mail: info@clinic-bg.com.
Адрес на който обслужваме нашите клиенти: гр. Варна, ул. Ян Палах 10, Палах Център, ет2.

Видове лична информация, която събираме:
Информация, предоставена от вас чрез различни формуляри за регистрация – на хартиен носител, в клиниката или по електронен път на нашия уебсайт /име, фамилия, пол, възраст, телефонен номер или имейл адрес/.
Всяко обработване на Лични данни има конкретни законосъобразни цели и тези цели са предварително указани на субектите на данни при събирането на техните лични данни. Личните данни не се събират за неопределени цели.
Не допускаме по-нататъшно използване на лични данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани.
Ние събираме и обработваме само лични данни, необходими за постигане на съответни цели. Стараем се да гарантираме, че личните Ви данни са точни и актуални. В противен случай, ще предоставим възможност за тяхната корекция в най-кратък срок. Ние съхраняваме вашите лични данни за не повече от необходимото за целите време.

Политика за използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са малки файлове, съставени от букви и цифри, които ще се съхраняват на компютъра на потребителя, мобилното устройство или друго устройство, използвано за достъп до Интернет. Бисквитките се инсталират чрез заявка, изпратена от уеб сървър до браузър (като Internet Explorer, Chrome), и са напълно „пасивни“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или шпионски софтуер и не може да получи достъп до информация в хардуера на потребителя). Състои се от поредица от знаци, чрез които браузърът ви може да бъде разпознат в много други Интернет браузъри. По този начин уебсайтовете и сървърите могат да разпознаят вашия браузър и да коригират съдържанието му по ваш вкус.

Как използваме Бисквитки?
Ние използваме бисквитки, за да предостави максимално добро изживяване на потребителя, докато използва уебсайта и функционалността му. Също така, използваме нашите бисквитки, за да разработим нашия уебсайт да отговаря на изискванията на потребителите ни и техните интереси, като взимаме предвид кой, кои страници и реклами е видял, колко често посещава конкретни страници и кои страници на сайта са най-популярни сред потребителите. Ние и внимателно подбрани трети страни използваме бисквитки, за да показваме най-релевантни реклами на потребителите ни.
Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.
Каква информация събираме автоматично при посещение на Уебсайта
Когато посещавате Уебсайтът ние обработваме следните категории данни:
1. Видът и версията на уеб браузъра
2. Операционната система, която използвате
3. Уебсайта, чрез който сте стигнали до наша страница
4. Дата и час на посещение
5. IP адрес
6. Конкретните действия, които сте предприели, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на Уебсайта
7. Доставчика на Интернет услуги, който използвате
8. Друга подобна информация, която може да бъде използвана, в случай на информационна атака върху нашите системи
При използването на тези общи данни Clinic не извършва профилиране и не използва събраната информация за идентификация на субекта на данните. Тези данни се обработва за целите на:
• коректно предоставяне съдържанието на Уебсайта
• оптимизиране съдържанието на Уебсайта, както и рекламата му
• поддържане на нашите информационни системи и уеб технологии
• предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака.

Следователно Clinic анализира анонимно събрана и статистическа информация с цел да повиши нивото на защита и сигурността и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва.
Анонимните данни намиращи се на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данни.
Лични данни, които събираме чрез контакт-формата на Уебсайта
Както много уебсайтове, ние също използваме контакт-форма, която е разположена в различни страници на Уебсайта.
Всеки път, когато ни изпращате съобщение чрез контакт-формата, вие споделяте следните лични данни: имена, имейл, телефон. В определени случай, съобщението може да съдържа и други данни, представляващи лична информация. Тези данни се обработват от Clinic за целите на осъществяване на комуникация с лицето за контакт; изпращане на оферта; за действия свързани със сключването на договор за консултантски услуги.
Данните, които ни изпращате се съхраняват от доставчика на услугата електронна поща, на техен сървър, който се намира в Република България.

Управление на Бисквитки
Можете да управлявате бисквитките като влезете в настройките на Вашия уеб браузър, който позволява да спрете някои или всички бисквитки. Моля, поверете се на инструкциите на уеб браузъра, който използвате или потърсете онлайн помощ чрез уеб браузъра ви, за да разберете как да управлявате бисквитките и да реално да управлявате бисквитките. Също така, можете да посетите allaboutcookies.org и youronlinechoices.com за информация и управление на бисквитките.

Вашите права във връзка с данните ви

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Естир“ ООД, Вие имате следните права:

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Естир“ ООД;

  1. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  2. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  3. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на маркетингови комуникации и др.;
  4. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@clinic-bg.com.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Google Analytics
Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., за да оценим използването на нашият сайт и услуги, да съставяме отчети за дейността и да предоставяме други услуги, свързани с използването на Интернет.
Понякога може да реализираме ремаркетинг с дисплейно рекламиране с Google Analytics, за да рекламираме онлайн. Това означава, че доставчици от трети страни, включително Google, могат да показват нашите реклами в интернет и че ние и доставчиците ни, включително Google, използват „бисквитки“.
Декларацията за поверителност на Google може да се види на адрес http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

При използване на нашите услуги от ваша страна, вие приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“.

Промени в Политика за Бисквитки
Clinic си запазва правото по всяко време да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за защита на личните данни, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в тази Политика влизат в сила при публикуването им на нашия уебсайт. Ако Вие продължите да използвате уебсайта след публикуване на промяна в тази Политика, това ще се счита за приемане на промяната.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 18.02.2021г.